Obradoiro de técnicas de búsqueda de emprego en Matamá

Hoxe, 21 de xullo, impartimos na sede de A Unión de Matamá un obradoiro de técnicas de búsqueda de emprego dirixido á mulleres en risco de exclusión social, vítimas de violencia de xénero e aos seus/súas fillos/as para dotalas das ferramentas necesarias en materia laboral e para aumentar as súas posibilidades de empregabilidade.

Este obradoiro impartiuse dentro do proxecto “Empoderamento femenino” da Convocatoria de Subvencións para o fomento do emprego en entidades sen ánimo de lucro 2020 do Concello de Vigo que estamos a desenvolver.

Leave a Comment