A Xunta de Galicia a través do precedemento SI437A, Axudas dirixidas á Consolidación do movemento asociativo das mulleres galegas, colabora cos gastos de esta Asociación.

Gastos subvencionados pola Secretaría Xeral da Igualdade da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia.

Leave a Comment