Evento organizado pola Asociación dende o ano 2013, Empregalia creouse co obxectivo primordial de crear un espazo de encontro entre oferentes e demandantes de emprego, no que tamén terán cabida as entidades, tanto públicas como privadas, de formación, entre outras.

Nesta sección, expoñemos:

  • Os obxectivos e fins da Feira de Emprego
  • As edicións da Feira de Emprego, con fotos e unha breve descrición de cada unha delas