A continuación, mostraremos os distintos actos e eventos que a Asociación fai na cidade de Vigo, coa finalidade de establecerse como entidade referente na loita contra a violencia de xénero e loita pola igualdade de mulleres e homes.

Nesta sección inclúese os seguintes apartados:

  • Acto “Viguesa do ano”
  • Merenda solidaria
  • Acto “25 de novembro”