Creada no ano 2008. É unha entidade sen ánimo de lucro, que desenvolve as súas actividades na cidade de Vigo. por ende, na provincia de Pontevedra.

Traballamos de maneira conxunta coas institucións e as diferentes asociacións, para poder levar a cabo estos logros a través de da formación, divulgación e protección. Somos unha asociación que está na rúa coas mulleres e institucións loitando por conseguirque a igualdade chegue a cada rincón do sistema.